Kodak Plus-X
-
-
-

Kodak Plus-X

Type Black and White
Speed ISO 0
No reviews found.