Kodak Tri-X
-
-
-

Kodak Tri-X

Type Black and White
Speed ISO 400
No reviews found.