Tamron Adaptall-2 Prime lenses

typescorereviewsviews
Tamron Adaptall-2 24mm f/2.5 8.217.315
Tamron Adaptall-2 28mm f/2.5 7.518.546
Tamron Adaptall-2 135mm f/2.5 05.614
Tamron Adaptall-2 200mm f/3.5 05.274

Best Adaptall-2 Prime lenses

Not enough reviews to create top 10.